Strato groeit hard - Verschuiving binnen de webhostingmarkt in 2022​

Het is iets waar je als website-eigenaar niet aan kan ontkomen: webhosting. TransIP neemt al voor een lange de leiding op het gebied van webhosting, maar er is een verschuiving gaande. Strato groeit hard en gaat in een rechte lijn richting de koploper. Techtiek heeft onderzocht welke webhosting het meest wordt gebruikt door Nederlandse websites. Zowel buitenlandse als Nederlandse webhosting providers zijn hierin meegenomen. 

Bij webhosting huur je een stukje webruimte op een server. Dit is de plek waar je de bestanden van je website opslaat. Een server is een computer die 24/7 in verbinding staat met het internet en die maakt het mogelijk voor bezoekers om je website te bezoeken. De webhosting zorgt ervoor dat je website continu veilig is en wordt geüpdatet. Nu zijn er verschillende webhosting providers op de markt. Het is een snelgroeiende markt waarin het marktaandeel van partijen snel verandert. Om dit marktaandeel in kaart te brengen zijn er tabellen, cirkeldiagrammen en grafieken gebruikt.

Bij dit onderzoek zijn meerdere databronnen gebruikt. Builtwith, Google Trends en Statista zijn geanalyseerd en op basis hiervan zijn conclusies getrokken. Met name de gegevens van BuiltWith hebben een grote bijdrage geleverd. BuiltWith is een tool voor websiteprofiler, leadgeneratie, concurrentieanalyse en business intelligence. In totaal zijn er meer dan 1.8 miljoen Nederlandse websites geanalyseerd en meegenomen in het onderzoek. De percentages zijn afgerond op hele getallen. 

Let op: dit onderzoek focust zich enkel op consumentengerichte bedrijven (B2C). Cloudhostingproviders, zoals Amazon Web Services (AWS), Google Cloud en Microsoft Azure zijn buiten beschouwing gelaten. Puur gekeken naar de daadwerkelijke hardware zouden dit één van de grootste webhostingbedrijven zijn. De meeste website-eigenaren hebben echter niet de technische vaardigheden om direct cloudhosting van Amazon of Google te gebruiken. In plaats daarvan gebruiken de meeste mensen webhosting (zoals Strato), zodat je website wordt beveiligd, onderhouden en geüpdatet. Veel hostingservices maken echter gebruik van de cloudinfrastructuur van Amazon, Google en Microsoft. Zo vallen hosting providers als SiteGround, Kinsta en Flywheel allemaal onder Cloudinfrastructuur van Google. Die klanten kunnen we niet reken aan Google zelf, want dat zou geen representatief beeld geven. 

Wat zijn de populairste webhosting providers in Nederland anno 2022?

Volgens de meest recente data van BuiltWith neemt Hostnet Netherlands de leiding met een marktaandeel van 14%. Dit staat gelijk aan ruim 200.000 websites die gebruik maken van deze hosting provider. Vlak daarachter zit Strato met een martaandeel van maar liefst 11%. Van alle geanalyseerde websites gebruiken ongeveer 170.000 websites Strato. Tot slot hebben we TransIP, waar de meeste website-eigenaren ook wel bekend mee zijn. Zij veroveren op dit moment 11% van de totale markt. Dit komt uit op een totaal van ongeveer 147.000 websites. Er bestaan veel webhosting providers en de markt is aardig verspreid. Toch zien we een duidelijke top 3 naar voren komen. 

Naast deze top 3 zijn er nog genoeg andere hostingproviders die een groot deel uit maken van de markt. In de tabel hieronder staan de top 10 populairste webhosting providers van Nederland. De cijfers zijn voor het laatst geüpdatet op 15 mei 2022. 

De populariteit van webhosting providers door de jaren heen

Om een trend te achterhalen hebben we oude en nieuwe cijfers met elkaar vergeleken. Om een duidelijk beeld te krijgen van een eventuele marktverschuiving zijn de cijfers van 2022 vergeleken met het jaar 2016. Als we kijken naar 6 jaar geleden zien we wederom TransIP en Hostnet Netherlands bovenaan staan. Strato – die anno 2022 op nummer 2 staat – was destijds een stuk kleiner. Er zijn dus enkele marktverschuivingen zichtbaar. Strato is sinds 2016 bijna verdubbeld van 5% naar 9%. De oudste onafhankelijke managed hosting provider van Nederland (Cyso Hosting) is echter hard gedaald naar slechts 0,65% marktaandeel. Ook LeaseWeb heeft plaats moeten maken en is gedaald met 2%.

Naast een cirkeldiagram vind je hieronder ook een tabel. Hierin worden de cijfers van 2022 vergeleken met de cijfers van 2016. Het marktaandeel van Strato is veruit het hardst gestegen met 120%. Het marktaandeel van Cyso Hosting is het hardst gedaald met maar liefst 86%.

Let op: een daling van het marktaandeel wil niet zeggen dat het bedrijf daalt in omzet. De markt van webhosting is sinds 2016 enorm gegroeid en groeit nog steeds. Volgens Statista zal de omzet naar verwachting jaarlijks 11,89% groeien. Dit komt uit op een marktvolume van 2,63 miljard in 2027. Ook zijn sommige webhost in providers niet alleen actief in Nederland, maar ook in het buitenland. Dit onderzoek richt zich echter enkel op de Nederlandse markt.

We kunnen dus concluderen dat Strato bezig is met een flinke opmars. Door naar de groei van de webhosting providers zelf te kijken kunnen we de verschuiving nog beter in kaart brengen. Uit de grafieken hieronder kunnen we afleiden dat Shopify blijft doorstijgen, terwijl Hostnet Netherlands en TransIP Hosted aan het dalen zijn. De top 1 miljoen websites wereldwijd zijn hiervoor geanalyseerd. 

Hostnet Netherlands

Strato

TransIP Hosted

Een andere manier om naar de populariteit te kijken is door Google Trends te gebruiken. Google Trends is een tool van Google waarmee je de populariteit en trend kan inzien van zoekwoorden in een land. Hieronder wordt de zoekwoordenpopulariteit van de grootste webhosting providers weergegeven. We hebben het dan over Hostnet Netherlands, Strato en TransIP Hosted. Ook uit deze gegevens blijkt dat Strato flink aan het groeien is. TransIP lijkt het minst goed te gaan van de 3, wat ook overeenkomt met de tabel en de grafieken hierboven. 

Wat zijn de populairste webhosting providers wereldwijd?

We hebben tot nu toe een duidelijke verschuiving binnen de webhosting providers in Nederland, maar hoe staat het er wereldwijd voor? Over het hele internet gekeken is GoDaddy verreweg de grootste webhosting. Zij hebben een totaal marktaandeel van 18%, wat gelijk staat aan bijna een vijfde van de hele markt. Ver weg op plek 2 staat 1 & 1 (lonos) die 4% van de hele markt uitmaakt. Wereldwijd is de spreiding echter groot en springen er niet bepaalde partijen bovenuit, behalve GoDaddy. Het lijkt er niet op dat GoDaddy in de nabije toekomst een groot marktaandeel in Nederland gaat veroveren. 

Scroll naar boven